Witamy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowodworzu

 

Rekrutacja do trzeciej edycji projektu

"Nasz region, Nasza Tradycja - Nasze dziedzictwo"

ApplicationFrameHost_2019-04-02_18-54-40

W związku z realizacją projektu  "Nasza Region, Nasza Tradycja - Nasze Dziedzictwo" informujemy, że od 1 do 15  kwietnia 2019 r. rozpocznie się rekrutacja do III Edycji warsztatów:

- warsztaty rękodzieła - plastyka obrzędowa charakterystyczna dla regionu tarnowskiego (10 godzin/grupę)
- warsztaty kuchni regionalnej "A proziok, to co? (20 godzin/grupę)

Rekrutacja obejmie mieszkańców DPS Nowodworze oraz uczestników ŚDS Nowodworze.

Ponadto informujemy, że  projekt jest  współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś nr VI Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego.

Nasz Dom nie leczy lecz pomaga!

 

Może TY lub KTOŚ z twego otoczenia potrzebuje pomocy, ma problemy z którymi nie może sobie poradzić.

 

Pamiętaj!

 

Jest tu grono osób, które potrafią i chcą pomóc. Może właśnie ten DOM jest dla Ciebie.

 

Przyjdź i przekonaj się!

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony DPS:

 

www.dpsnowodworze.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowodworzu powstał
1 września 2004 roku jako dom powiatowy o zasięgu ponadgminnym. Placówka znajduje się w budynku Domu Pomocy Społecznej istniejącego od roku 2003.

Pierwsi uczestnicy zostali przyjęci dnia 5 października 2004 r.

Dom jest przeznaczony dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi
i niepełnosprawnych intelektualnie (typ AB).

 

Głównym celem Domu jest prowadzenie rehabilitacji tych osób poprzez przywracanie i rozwijanie posiadanych umiejętności samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych a także podtrzymanie aktywności uczestników w środowisku w którym na co dzień żyją.

 

ŚDS jest placówką dziennego pobytu i prowadzi działalność od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Uczestnicy zajęć mają zapewniony codzienny dowóz do ośrodka oraz gorący posiłek.

 

Każdy uczestnik ma możliwość realizowania własnych zainteresowań poprzez udział w wybranych pracowniach. ŚDS dysponuje następującymi pracowniami: życia domowego i kulinarnej, komputerowej, plastycznej, umiejętności społecznych, fizjoterapii oraz salą doświadczania świata.

Kierownik ŚDS

mgr Marta Jamrozik

Środowiskowy Dom Samopomocy
33-112 Tarnowiec
Nowodworze 64 
tel. 014 679-45-05
w razie problemów z połączeniem, prosimy dzwonić na numer
tel. 014 6795312

fax 014 679-53-12
e-mail: sdsnowodworze@op.pl
 
www.sdsnowodworze.wix.com/sdsnowodworze